درخواست خرید نرم افزار

کاربران گرامی، با توجه به تنوع محصولات شبکه ای کاسپرسکی خواهشمند است جهت دریافت مناسبترین محصول پیشنهادی برای شبکه خود پرسشنامه زیر را گام به گام و با دقت تکمیل نمود و آنرا ارسال نمایید. درخواست شما توسط واحد فروش بررسی شده و نتیجه از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.
توجه: در حال حاضر این شرکت نسخه های خانگی را به فروش نمی رساند.

گام اول
گام دوم

مشخصات نرم افزار

نوع محصول:

آیا نیاز به حفاظت از ایستگاه های کاری (غیر سرور) دارید؟
آیا نیاز به حفاظت از تبلتها و گوشی های تلفن هوشمند دارید؟
آیا نیاز به حفاظت از فایل سرورها دارید؟
آیا نیاز به حفاظت از سرورهای پست الکترونیکی دارید؟
آیا نیاز به حفاظت از سرورهای اینترنت دارید؟