ارتباط با ماشرکت مهندسی ترسیم رایانه

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان شهید اعتمادیان، خیابان ولیعصر،
شماره 38، واحد 2 (100 متری ایستگاه مترو صادقیه)
تلفن: 44471234 - 021
دورنگار: 44471234 - 021
رایانامه:
فروش و بازرگانی
فنی و پشتیبانی
روابط عمومی
ارسال فایلهای مشکوک
وب سایت:
http://www.kaspersky.irوب سایت رسمی
http://faq.kaspersky.irپرسشها و پاسخهای متداول